Så växer Sala!

Här är Salas Bästas vision om möjlig utveckling, redan 2018 la vi fram ett förslag på hur kommunen skulle kunna utvecklas och tryckte på att det saknades vision och mål för Sala kommun. I år 2021 har kommunen äntligen tagit fram en vision och mål, som vi nu ska arbeta mot. Vi utgick även från den i vårt senaste budgetförslag för 2022-2024.

Salas Bästa har sedan vi kom till, arbetat aktivt för att få fart på kommunens tillväxttakt. Vi anser att ett växande Sala är grunden till en god och bra välfärd. Därför har vi både tankar och idéer om hur hela kommunen kan växa klicka på länkarna ovan, om ni vill grotta ner i vårt tänk om ett växande Sala.