Bli medlem nu!

För att bli medlem i Salas Bästa, Samhällsbyggarpartiet och få rösträtt vid årsstämman ska du sätta in 150 kr på BG 615-9487. Skriv ditt namn och epost adress.

Om du vill veta mer innan du blir medlem, hör av dig till någon i styrelsen! Du är också välkommen att kontakta oss för att bolla idéer eller be om hjälp! Vi är till för alla Sala kommuns invånare! 


KONTAKTA SALAS BÄSTA STYRELSE

Ordförande:
  Hanna Westman,
Uppdrag:
Ledamot Kommunfullmäktige,
Gruppledare kommunstyrelsen,
Ledamot Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden

Vice Ordförande : Magnus Eriksson
Uppdrag: 
Gruppledare Kommunfullmäktige
Ledamot Salabostäder
Ledamot Demokratiberedningen

Partisekreterare: Ralf Träskman
Uppdrag:
Ersättare kommunfullmäktige
Ledamot Kultur och Fritidsnämnden

Kassör: Daniel Ahlin
Uppdrag:
Ersättare kommunfullmäktige
Ledamot Bygg och miljönämnden

Ledamot: Ulf Westman
Uppdrag:
Ledamot kommunfullmäktige
Ersättare bygg och miljönämnden

Ledamot: Dan Eriksson
Uppdrag:
Ersättare kommunstyrelsen

Ledamot: Lars Sandberg
Uppdrag: 
Ledamot kommunfullmäktige
Ersättare Vård och omsorgsnämnden.

FÖRSLAGS LÅDA: 

  • Har du en idé eller fråga som du vill ha hjälp med att driva i Sala kommun?
    – Hör av dig till oss, så hjälper vi dig vidare! Hos oss är alla idéer intressanta att ta del av!