Om oss

Salas Bästa är ett lokalt parti som verkar för att Sala kommun ska ha en långsiktig tillväxt och förbättrad välfärd, ett samhällsbyggarparti. Partiets kärnfrågor är att arbeta för ett bra företagsklimat och bostadsbyggande i kommunen samt att säkerställa att Sala kommun kan erbjuda den bästa möjliga välfärden och stödja ett rikt föreningsliv.

Partiet har ingen uttalad ideologi utan är ett pragmatiskt parti som utgår från faktabaserad forskning och den omvärld som vi befinner oss i. Vi anser att Sala kommun ska hedra de lagar och regler som finns i Sverige och stödjer de mänskliga rättigheterna. Vi är ett oberoende parti utan styrning från riksdagen och kan därför verka för det som är bäst för Sala i första hand.

Partiet har funnits sedan 2009 och kom in i fullmäktige 2010 och firar i år 12 år i fullmäktige!